1402/07/02
جستجو :
 فرهنگی هنری

اپلیکیشن بادصبا                 

اپلیکیشن فال حافظ            

اپلیکیشن کرفس                

اپلیکیشن ایران صدا             

اپلیکیشن سینما تیکت        

اپلیکیشن علی بابا              

اپلیکیشن مفاتیح               

اپلیکیشن روبیکا                

اپلیکیشن سلامت شو        پذيرش و ورود بيمار به بخش مراقبت‌هاي ويژه
قبل از ورود بيمار به بخش
قبل از ورود بيمار به بخش مي‌بايست به موارد زير توجه نمود:
 •  هماهنگي با تيم اكمو
 •  مناسب‌ترين مكان براي مراقبت از بيماران جايي مي‌باشد كه بتوان كليه تجهيزات را بدون هيچ گونه مزاحمتي در آن قرار داد. 
 •  بيماران نوزاد را بهتر است بر روي تخت بزرگسالان قرار د اد. 
 •  بر روي تخت بيماران از تشك‌هاي خاص كه قابليت گرم كردن بيمار را نيز داشته باشد استفاده شود. 
 •  دسترسي پرستار به تجهيزات و ميزها به آساني ميسر باشد. 
 •  معمولاً دستگاه اكمو را در پايين تخت و ونتيلاتور را در كنار و يا بالاي تخت قرار مي‌دهند. 
 •  محل قرار گرفتن اكمو نبايد هيچ مزاحمتي ايجاد نمايد و اطراف آن نيز كاملاً آزاد باشد. 
 •  وسايل مربوط به CPR كاملاً آماده و در دسترس باشد. 
 •  تمامي داروهاي مورد نياز مانند اينوتروپ، خواب‌آور و بي‌حس كننده آماده و در دسترس باشد. 
 •  دستورات دارويي بيمار از پيش نوشته و متناسب با وزن و وضعيت بيمار در دسترس باشد. (هپارين‌، مسكن ها، بي‌حس كننده‌ها، خواب‌آورها) 
 •  تجهيزات مورد نياز كاملاً آماده و مورد ارزيابي مجدد قرار گرفته باشد. 
 •  كليه اقدامات انجام شده و چك ليست در برگه اكمو ثبت گردد. 
 •  هماهنگي با بانک خون جهت آماده سازي خون و فراورده هاي خوني انجام گردد.
 • ورود بيمار به بخش
 •  كليه رفت و آمدها كنترل و از ازدحام در اطراف تخت بيمار جلوگيري شود. 
 •  راه هوايي و هموديناميك بيمار كنترل شود. 
 •  مسيرهاي تزريق از جهت كاركرد و صحت عمل بررسي گردد. 
 •  NGT و پروب حرارتي تعبيه شده باشد. 
 •  جايگزاري و تعبيه لوله‌ها بايد با مهارت و بدون آسيب توسط متخصص انجام شود تا از خونريزي جلوگيري گردد.  اطلاعات مربوط به علائم حياتي هر 15 دقيقه و سپس براساس نياز بيمار كنترل ‌گردد. 
 •  تمام نمونه‌گيري‌ها بايد با پرفيوژنيست و تنظيمات ونتيلاتور هماهنگ بوده تا نياز به تكرار نباشد. 
 •  نمونه ABG بيمار قبل و بعد از اكسيژناتور ميبايست فقط توسط پرفيوژنيست انجام گيرد. (رعايت روش آسپتيك)
 •  هماهنگي با بانك خون در مورد آماده بودن انواع فرآورده‌ها انجام پذيرد. 
 • د عكس‌برداري از قفسه سينه (CXR) با دقت كامل و با كمترين جابجايي اجرا ‌گردد. 
 • كانولاسيون در بخش مراقبت‌هاي ويژه
 •  تيم اكمو در كنار بيمار حضور داشته باشند. 
 •  مانيتورينگ‌ كامل بيمار انجام و تغييرات گزارش گردد. 
 •  كليه امكانات جهت CPR آماده باشد. 
 •  فرآورده‌هاي خوني در دسترس باشد. 
 •  از ازدحام در اطراف بيمار خودداري شود. 
 •  وسايل اضافي از اطراف تخت دور گردد. 
 •  پرسنل جراحي قلب و وسايل مورد نياز در محل حضور داشته باشند. 
 •  كليه پرسنل از روش آسپيتك استفاده نمايند. (استفاده از كلاه، ماسك و گان)
 •  محل كانولاسيون را جهت انجام كار آماده نمايند. 
 •  داروهاي خاص جهت كانولاسيون توسط متخصص بيهوشي تزريق گردد. (بي‌حسي، مسكن)
 •  هپارين‌ به صورت بولوس تزريق و ACT كنترل شود. 
 •  پرستار اكمو مي‌بايست نظارت كامل بر تمام مراحل اجراي كار داشته باشد. 
 •  عكس از قفسه سينه پس از كانولاسيون صورت گيرد. 
 •  بستگان بيمار در جريان امور انجام شده و شرايط بيمار قرار گيرند. 
در حين اكمو
نكات عمومي در حين اكمو شامل:
 رفت و آمد در بالين بيمار محدود گشته تا از عفونت و حوادث احتمالي جلوگيري شود. 
 خانواده بيمار به صورت كاملاً كنترل شده (با رعايت فاصله ايمن از تجهيزات) اجازه ملاقات خواهند داشت. 
 تا هنگاميكه بيمار بر روي اكمو قرار دارد مي‌بايست تيم درمان آمادگي كامل جهت حوادث و اقدامات اورژانس را داشته باشند. 
 هرگونه تغيير در روند درماني بيمار به تيم اكمو (خصوصاً پرفيوژنيست) اطلاع داده شود. 
 مانيتورينگ‌ كامل بيمار به صورت منظم و براساس نياز بيمار صورت گيرد. 
 آزمايشات طبق دستور متخصصان انجام گيرد. 
مراقبت‌هاي پرستاري در حين اكمو در پنج مقوله زير مورد توجه قرار مي‌گيرد. 
الف) درمان‌هاي دارويي: 
 داروهاي مورد نياز را روزانه ارزيابي كرده و هرگونه كمبود را جبران نمائيد. 
 انفوزيون هپارين‌ را بدقت بررسي (توسط دو پرستار به صورت جداگانه) و ثبت نمائيد. 
د سرنگ‌هاي مخصوص تزريق داروها و سرم‌ها را روزانه تعويض نمايند. 
 جهت تزريق داروها مي‌توان از مسيرهاي CVP، IV و در موارد خاص از نقاط مناسب تعبيه شده بر روي سيستم اكمو استفاده نمود. (بهتر است تزريقات فقط و فقط از طريق بيمار انجام پذيرد)
 انفوزيون هپارين‌ از طريق بيمار ودر غير اين صورت از طريق سيستم اكمو (توسط پرفيوژنيست) تزريق مي‌گردد. 
 تزريق ليپيد از طريق سيستم اکمو در اين بيماران مجاز نمي‌باشد زيرا احتمال اختلال در عملكرد اكسيژناتور را افزايش مي‌دهد. 
ب) خطر خونريزي
- تزريق هپارين‌ و افزايش ACT و اختلالات انعقادي در اين بيماران خطر خونريزي را افزايش مي‌دهد. 
 چنانچه بيمار با سينه باز به ICU آمده باشد مي‌بايست پانسمان روي سينه از نظر خونريزي مورد ارزيابي قرار گيرد. 
 هيچ شكلي از لخته ، همراه با تعويض پانسمان جدا نگردد. 
 چنانچه در چست تيوپ‌ها لخته زيادي وجود داشته باشد مي‌بايست مراقب تامپوناد و خونريزي بود. 
 چگونگي تعويض پانسمان:
• جهت موضع كانولاسيون با سينه بسته: تعويض روزانه پانسمان و بررسي از نظر خونريزي
د جهت سينه باز كانوله شده: تعويض پانسمان در اين حالت به عهدة جراح بوده و نكات آسپيتك كاملاً رعايت مي‌گردد. 
 از فشار و لمس عميق ارگانها جهت جلوگيري از خونريزي خودداري شود. 
 هيچ گونه انژيوکت، پروب، لوله و يا وسيله تهاجمي ديگر بدون هماهنگي و حضور پزشك از بيمار خارج نگردد. 
 هيچ گونه تزريق عضلاني و زيرجلدي انجام نگيرد. 
 با تزريق داروهاي شل كننده و خواب‌آور از حركت بيمار جلوگيري شود. حركات ناگهاني بيمار احتمال جابجايي كانول‌ها را افزايش مي‌دهد. 
 در صورت نياز، بيمار را فقط بلند نمائيد (جهت عكس برداري از قفسه سينه، تعويض پانسمان و ملافه) از حركت بيمار به سمت راست و چپ جداً خودداري شود. 
 بيني بيمار  به هيچ عنوان ساكشن نشود. 
 دهان بيمار به صورت عميق ساكشن نشود- در صورت نياز مي‌بايست ساكشن به آرامي و با فشار مكش كنترل شده باشد و در انتها به آرامي از دهان خارج شود. 
 ترشحات به آرامي با گاز تميز گردد. 
 دهان با سواپ اسفنجي به آرامي تميز شود. 
 هيچ لخته‌اي در دهان و بيني جدا نشود. 
 در صورت خونريزي از دهان و بيني به پزشك اطلاع و محل پك گردد. 
 فيزيوتراپي قفسه سينه به هيچ  عنوان انجام نشود. 
 در صورت خونريزي مي‌بايست پانسمان‌ها وزن شده تا حجم از دست رفته جزء Out put بيمار محاسبه مي‌گردد. 
 در صورت افزايش خونريزي مي‌بايست آزمايشاتي نظير Hb، PT، ACT، INR تكرار شود. 
 نتايج آزمايشات به اطلاع تيم اكمو برسد. 
 تزريق فرآورده‌هاي خوني ممكن است بر ميزان ACT تأثير بگذارد بنابراين بررسي ACT ضروري مي‌باشد. 
د رزرو فرآورده‌هاي خوني در هنگام خونريزي بسيار حائز اهميت مي‌باشد. 
ج) عفونت و بهداشت بيمار
 فقط وابستگان درجه اول بيمار مجاز به ملاقات مي‌باشند. 
 رفت و آمد پرسنل و ملاقات كنندگان به حداقل ممكن برسد. 
 تمام افراد مي‌بايست دست‌ها را با مواد ضدعفوني كننده شسته باشند. 
 هنگام انجام آزمايشات بايد از روش‌هاي آسپتيك استفاده شود. درپوش نقاط نمونه‌گيري پس از نمونه‌گيري گذاشته شود. 
 دقت نمائيد در هنگامي كه بيمار از ونتيلاتور جدا مي باشد گرد و غبار وارد سيستم ونتيلاتور نگردد (لوله‌هاي ونتيلاتور پوشيده باشد)
 مراقبت از پوست بيمار بسيار با اهميت مي‌باشد بنابراين پوست بيمار هميشه تميز و خشك باشد. 
 نظافت از دهان هر سه ساعت يكبار انجام گيرد. دهان با سرم به آرامي تميز و با دقت و به ارامي  ساكشن گردد. 
 لب‌هاي بيمار به وسيله پماد (ويتامين) مرطوب نگهداشته شود. 
 حمام بيمار مختصر و با دقت اجرا گردد و پرستار با نظارت كامل اين مرحله را كنترل نمايد. 
 تمام مسيرهاي تهاجمي تميز باشد. 
 تزريق آنتي بيوتيك منظم صورت پذيرد. 
 علامت‌هاي عفونت مانند افزايش WBC، هاپيوگلايسمي مقاوم، كاهش پلاكت‌ها و تب گزارش و اعلام گردد. 
 عفونت‌هاي مربوط به مسير تزريقات، چست تيوپ، ترشحات حلق و دهان، ادرار و پانسمان‌ها بسيار مهم مي‌باشد. 
 در صورت نياز كشت خون، ادرار و ترشحات انجام گيرد. 
د) حركت
 جابجايي و حركت دادن بيمار بسيار با احتياط و تحت نظر مراقبين انجام پذيرد. 
 از چرخاندن بيمار اكيداً جلوگيري شود. 
 چنانچه از كانول گردني استفاده نشده است مي‌بايست سر بيمار هر 2 ساعت يكبار جابجا شود. 
 چنانچه از كانول گردني استفاده شده است سر بيمار روي گوش مقابل خوابانده شود. 
 پدهاي فشار گير زير گوش بيمار قرار داده شود. 
 جهت جلوگيري از فشار به پاشنه پا مي‌بايست پاشنه‌ها از تخت بالاتر نگهداشته شود. 
 نقاطي كه بر آن‌ها فشار وارد مي‌شود مي‌بايست محافظت گردد. 
 جهت CXR روزانه مي‌بايست با دقت تمام بيمار بالا كشيده شود. 
 تعويض پانسمان و ملافه‌ها همزمان با انجام CXR انجام مي‌شود. 
 حضور پرفيوژنيست در حين حركت بيمار ضروري مي‌باشد. 
 در صورت كانولاسيون فمورال نبايد پا خم گردد. 
 مفاصل زانو و لگن بيمار در حالت خم نگهداشته شود (بجز كانولاسيون فمورال)
 پاها را از افتادگي (Foot drop) محافظت نمايند. 
 در صورت نياز سر تخت تا 30 درجه بالا آورده شود. 
 چشم‌ها هر 2 ساعت چرب و به آرامي باز و بسته گردند. 
ه‍( ملاقات
 فقط بستگان درجه اول حق ملاقات با بيمار را دارند.
چنانچه بيمار نوزاد يا کودک است، والدين وي در تمام ساعات روز و در زمان‌هايي که با اجراي مراقبت‌هاي بيمار مداخله نداشته باشد مجاز هستند در بالين  وي حضور يافته (والدين مي‌بايست آموزش‌هاي لازم را توسط پرستارديده باشند) و با بيمار خود ارتباط برقرار نمايند. خواهر و برادر کودک نيز در ساعات معين و با نظارت مراقبين بيمار، مجاز به ملاقات بيمار مي‌باشند.
 به ملاقات كنندگان در مورد احتمال حوادث و عفونت آموزش داده شود. 
 پرستار بر شستشوي دست‌ها و رفت و آمد ملاقات كنندگان نظارت كامل داشته باشند. 
 ملاقات كنندگان تنها اجازه دارند از سمت مخالف ECMO بيمار را ببينند. 
 مشكلات و رونددرماني بيمار براي بستگان توضيح داده ميشود. 
جدا شدن بيمار از اكمو
 حضور متخصصين اكمو و تنفس الزامي مي‌باشد. 
 هماهنگي‌هاي لازم بين تيم اكمو صورت پذيرد. 
 سرعت جداسازي از حمايت مكانيكي بررسي و مشخص شود. 
 پرستار اكمو بر جداسازي بيمار نظارت كامل داشته باشد. 
 جهت تغيير در انفوزيون داروها آماده باشيد. 
 آماده هر نوع اقدام حمايتي ديگر باشيد. 
 ونتيلاتور با توجه به شرايط تنظيم گردد. 
 ABG در صورت لزوم كنترل گردد. 
 علائم حياتي هر 15 دقيقه كنترل و ثبت گردد. 
خارج نمودن كانول‌ها
 رفت و آمد در اطراف بيمار محدود گردد. 
 از وجود مسيرهاي شرياني و وريدي كارآمد مطمئن شويد. 
 تمام داروهايي كه  بناچار از مسير اكمو تزريق مي‌گردد مي‌بايست يك ساعت قبل از جداسازي و خارج نمودن كانول مستقيماً به بيمار تزريق گردد. (ترجيحاً دارويي از مسير اکمو تزريق نگردد)
 راه هوايي بررسي شود. 
 داروهاي اورژانس در دسترس باشد. 
 آمادگي كامل جهت كانولاسيون مجدد وجود داشته باشد. 
 با توجه به نوع كانولاسيون، وضعيت بيمار تنظيم گردد. 
 علائم حياتي كنترل و تغييرات اعلام شود. 
پس از خارج نمودن كانول‌ها
 داروهاي اورژانس آماده باشد. 
 ABG هر 15 دقيقه انجام شود. 
 ونتيلاسيون همچنان ادامه يابد. 
 علائم حياتي بدقت كنترل شود. 
 ACT هر 1 ساعت كنترل شود. 
 فرآورده‌هاي خوني رزرو شده باشد. 
 آزمايشات هر 10-8 ساعت تكرار شود. 
 عكس از قفسه سينه گرفته شود. 
 در 24 ساعت اول مراقب خونريزي باشيد. 
 در 24 ساعت اول از تحريك بيمار خودداري شود. 
 تعويض پانسمان و ملافه به آرامي صورت گيرد. 
 ساكشن تنها در صورت نياز و به آرامي انجام شود. 
 تغيير در وضعيت بيمار به آرامي انجام شود. 
 پس از 24 ساعت مي‌توان با احتياط كامل بيمار را حمام نمود. 
پرستار و حوادث اكمو
مهمترين مشكلات و حوادث در حين اكمو به شرح زير مي‌باشد. 
1- پاره شدن لوله‌ها: 
 خون از لوله‌ها به بيرون مي‌ريزد. 
 هموديناميك بيمار به سرعت رو به وخامت مي‌رود. 
 هوا به داخل سيستم كشيده مي‌شود. 
2- خارج شدن كانول‌ها: 
 خون از محل كانول‌ها به خارج از بدن پمپ مي‌شود. 
 هموديناميك‌ بيمار به سرعت به هم مي‌خورد. 
 هوا به داخل سيستم كشيده مي‌شود. 
3- نقص در پمپ:
 هموديناميك بيمار به سرعت رو به وخامت مي‌رود. 
 صداي ماشين قطع مي‌شود. 
 صفحه نمايش دستگاه خاموش مي‌شود. 
4- آمبولي هوا: 
 هوا در مسير شرياني و يا وريدي ديده مي‌شود. 
 هشدارگر هوا فعال مي‌شود. 
اقدام پرستار اكمو در موارد چهارگانه ذكر شده به صورت زير مي‌باشد:
الف) در صورتيكه پرفيوژنيست در بخش حضور دارد مي‌بايست:
 درمان براساس مراحل كد آغاز شود. 
 بدن بيمار صاف گردد. 
 در صورت نياز ماساژ شروع شود. 
 بلافاصله تزريق خون آغاز شود. 
 به تيم اكمو اطلاع داده شود. 
 اقدامات لازم براي هواگيري سيستم اکمو انجام گيرد.
 وضعيت بيمار براي قرارگيري مجدد بر روي اکمو بررسي شود.
ب) در صورتيكه پرفيوژنيست در بخش حضور ندارد مي‌بايست:
 بيمار از اكمو جدا شود. (توسط پرستار اكمو آموزش ديده)
 مراحل كد آغاز شود. 
 به تيم اكمو اطلاع داده شود. 
5- خروج لوله تنفسي: 
 اطلاع به پرفيوژنيست جهت افزايش   سيستم اكمو
 هموديناميك كنترل گردد. 
 به تيم اكمو اطلاع داده شود. 
 لوله‌گذاري مجدد
6- خروج مسير وريدي سانترال CVP و يا مسير شرياني
 موضع وريد يا شريان را به مدت 30 دقيقه فشار داده تا از خونريزي جلوگيري شود. 
 هموديناميك بيمار كنترل گردد. 
 از كنترل فشار خون دستي استفاده شود. (در صورت جريان نبض دار)
 به تيم اكمو اطلاع داده شود. 
 از مسيرهاي جايگزين جهت تزريق داروها استفاده شود. 
7- اختلال در عملكرد اكسيژناتور
 بيمار را بر روي ونتيلاتور با تنظيمات مناسب قرار دهيد. 
 هموديناميك بيمار كنترل گردد. 
 به پرفيوژنيست و تيم اكمو اطلاع داده شود. 
 آمادگي كامل جهت تعويض اكسيژناتور
 
|

تاریخ درج : ۱۳۹۸/۰۳/۱۶
زمان درج : ۲۲:۵۳
دفعات کلیک شده: 522
 آمار بازدید
بازدید  517
تماس با ما : 09121447137
استفاده از مطالب سایت با ذکر نویسنده و سایت بلامانع است