1402/07/02
جستجو :
 فرهنگی هنری

اپلیکیشن بادصبا                 

اپلیکیشن فال حافظ            

اپلیکیشن کرفس                

اپلیکیشن ایران صدا             

اپلیکیشن سینما تیکت        

اپلیکیشن علی بابا              

اپلیکیشن مفاتیح               

اپلیکیشن روبیکا                

اپلیکیشن سلامت شو        مکانیسم عملکرد و اثرات فیزیولوژیک و همودینامیک بالون پمپ
بالون داخل آئورتی یک وسیله جابجا کننده حجم است که در داخل آئورت نزولی سینهای (2-1 سانتیمتر زیر شریان ساب کلاوین چپ) و از طریق شریان فمورال جایگذاری میگردد. قانون کارکرد این وسیله، پر شدن بالون در زمان دیاستول و خالی شدن در زمان سیستول میباشد. در این دو حالت حجم معینی از گاز در دو جهت جابجا میشود. 
 
محل قرار گرفتن و عملکرد بالون
اثرات فیزیولوژیک و همودینامیک
مهمترین اثرات فیزیولوژیک بالون داخل آئورتی، افزایش عرضه اکسیژن به میوکارد از طریق بهبود پرفیوژن کرونرها و کاهش نیاز قلب به اکسیژن از طریق کاهش Afterload و Preload میباشد. 
 
تاثیر بالون بر عرضه و تقاضای اکسیژن می وکارد
پر شدنINFLATION 
بالون در شروع دیاستول (پرفیوژن عروق کرونر در زمان دیاستول انجام میشود) و بلافاصله در زمان بسته شدن دریچه آئورت (Dicrotic Notch) پر میشود. بالون در هنگام پر شدن، تقریبا 90 -80 درصد از قطر آئورت را مسدود مینماید. در این حالت فشار دیاستول در ریشه آئورت افزایش یافته که حاصل آن بهبود پرفیوژن کرونرها میشود. افزایش خونرسانی کرونرها نیز، سبب عرضه بیشتر اکسیژن (در حدود 20 درصد) به میوکارد میشود. پر شدن بالون همچنین سبب: 
1-افزایش جریان خون مغز و بهبود وضعیت نورولوژیک
2-افزایش پاسخ گیرندههای فشاری
3-افزایش عملکرد بطن چپ (Lv Function↑)
4-کاهش تحریک سمپاتیک
5-کاهش ضربان قلب (HR↓)
6-کاهش مقاومت عروقی (SVR↓) در حدود 20 درصد که حاصل آن افزایش پرفیوژن سیستمیک میباشد
 
 
موج شریانی و تاثیر پر و خالی شدن بالون پمپ بر آن
خالی شدنDEFLATION  
بالون قبل از سیستول و در زمان انقباض ایزوولمتریک (Iso Volumetric Contraction) که تمام دریچههای قلب بسته میباشد تخلیه شده و در طول سیستول خالی باقی میماند. این حالت باعث کاهش حجمی برابر با حجم بالون )50-30 سی سی) در داخل آئورت شده که این مکش سبب کاهش مقاومت در مقابل انقباض قلبی میشود. بنابراین انقباض قلب در Afterload کمتری رخ داده که نتیجه آن کاهش بار کاری قلب(Work Load) و متعاقب آن کاهش مصرف اکسیژن میوکارد میباشد.
خالی شدن بالون همچنین سبب:
1-افزایش برون ده قلب (CO↑)، اندکس قلبی و کسر تخلیهای (EF↑) 
2-کاهش پیک فشار سیستولیک تقویت شده Assisted Peak Systolic Pressure (APSP↓) 
3-کوتاهتر شدن زمان انقباض ایزوولمتریک
4-کاهش کشش دیواره بطن چپ Left Ventricular Systolic Wall Tension 
5-کاهش فشار انتهای دیاستولی بطن چپ (LVEDP↓) 
6-کاهش Afterload و Preload 
7-کاهش فشار مویرگی شریان ریوی (PCWP↓) و فشار دیاستولیک شریان ریوی (↓PADP) و متعاقب آن بهبود تبادلات گازی 
 
اثرات بالینی و همودینامیک بالون پمپ در مراحل پر و خالی شدن بالون
 
|

تاریخ درج : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
زمان درج : ۰:۲۳
دفعات کلیک شده: 695
 آمار بازدید
بازدید  685
تماس با ما : 09121447137
استفاده از مطالب سایت با ذکر نویسنده و سایت بلامانع است